» لیست تعرفه ها

پنل اس ام اس فول امکانات + شماره اختصاصی 11 رقمی جهت دریافت و ارسال کاملا رایگان می باشد. و فقط هزینه ارسال پیام دریافت می گردد
بازگشت هزینه و مشاهده کامل پیام های مسدود تبلیغاتی در زمان ارسال
مشاهده وضعیت و دلیوری پیامکهای ارسالی
عدم دریافت ده ریال تبصره 19
بدون تاریخ انقضاء جهت استفاده از شارژ
به قیمتهای زیر ده درصد خدمات پشتیبانی اضافه می گردد
ردیف تعداد پیامک قیمت هر عدد
لیست قیمت ها :

 
لیست قیمت ها :

تعداد پیامک قیمت هر عدد
1 2000 عدد 150 ریال
2 5000 عدد 145 ریال
3 10،000 عدد 140 ریال
4 15،000 عدد 135 ریال
5 25،000 عدد 130 ریال
6 35،000 عدد 125 ریال
7 50،000 عدد 120 ریال
8 65،000 عدد 115 ریال
9 80،000 عدد 113 ریال
10 100،000 عدد 110 ریال
11 150،000 عدد 109 ریال
12 250،000 عدد 108 ریال
13 300،000 عدد 107 ریال